Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROPOZICE 2009 - formace

23. 1. 2009

 

„O pohár ze Zámku 2009“

soutěž v mažoretkovém sportu

KAT. FORMACE

Pořadatel:      Dům dětí a mládeže, Kolín, Pražská 161

                        Pražská 161

                        280 50  Kolín

 

Kontakt:        Petra Pokorná, TS Vergillio

                        Tel./ fax: 321 712 939 nebo 731 615 632

                        Email: pokorna.petra@ddmkolin.cz

 

Charakter soutěže:   4. ročník nepostupové soutěže v mažoretkovém sportu, není nutná registrace v žádném mažoretkovém svazu (NBTA, IMA, Sekce mažoretek svazu hudebníků atd.) Vhodné především pro začínající skupiny. Soutěž je hodnocena na základě estetického dojmu.

 

Termín konání:         2. května 2009

 

Místo konání:            Městský společenský dům, Zámecká 109, Kolín  (na Karlově nám.vedle radnice)

 

Věkové kategorie:     I.         děti – věkový průměr skupiny do 7, 5 *

II.        kadetky – věkový průměr skupiny od 7,6 do 10,0 *

III.      juniorky – věkový průměr skupiny od 10,1 do 14,0 *

IV.      seniorky – věkový průměr skupiny nad 14,0*

Poznámky: u věkového průměru, vycházíme z věku dosaženého v roce konání soutěže.

Disciplína:      Baton Formace (1-2 hůlky), 7 – 25 tanečníků ***

                       

Poznámky: Nejsou povoleny akrobatické prvky typu „hvězda“, „přemet“ atd, zvedačka, provaz, placka aj. jsou povoleny jako součást závěrečné pózy. Jsou povoleny různé taneční kroky, povinný je však pochod od levé nohy. Úmyslné odložení hůlky v průběhu skladby není považováno za chybu. Kostýmy jsou libovolné, dle uvážení soutěžící, obuv rovněž. Bude přihlédnuto ke vhodnosti kostýmu a věku soutěžící! Soutěže se mohou účastnit děvčata i kluci bez omezení země původu, tedy i soutěžící z jiných států.

Z hlediska bezpečnosti nejen diváků, ale i samotných soutěžících doporučujeme zejména u juniorských a seniorských choreografií nepřekročit počet 17. Větší formace jsou samozřejmě povoleny, ale provedení některých prostorově náročnějších variací může být z důvodu malého prostoru obtížné, či nebezpečné a tudíž i hodnocení poroty může být tím pádem nižší...

Přihláška:      podání do 31. března 2009, pozdější termín je možný pouze po telefonické domluvě. Kompletně vyplněné přihlášky zasílejte na výše uvedou adresu, nebo emailem.

 

Startovné a vstupné:            1 x formace – 300,- Kč

Vstup: 2 vedoucí skupiny zdarma, ostatní 30 Kč/ 15+,

20 Kč/ děti 5 – 15 let, poplatek za kameru 100,-/ kus

 

Účast na soutěži:       Do soutěže smí skupina přihlásit max. 1 choreografii do dané věk. kategorie.

 

Porota:           je složena z vedoucí pohybových a tanečních skupin z oborů: Mažoretky, LAT+STT,

                        Line dance, Flamenco, Country, Step, Aerobic. Do každé kategorie usedají 2 taneční

                        zástupci + předseda poroty z oboru Mažoretky.

 

Hudba:           moderní i dechová dle vlastního výběru, pouze nosiče CD-R nebo nepoškozené originály. Každý nosič musí být řádně označen názvem skupiny a číslem skladby. Hudba na nástup a odchod – vlastní! Po dobu skladby smí vedoucí setrvat v prostoru vyznačeném pro zvukaře. Hudbu ve formátu mp3 vyznačte zřetelně ve své přihlášce.

 

Časový limit:

 

DĚTI                             max. 3 min      + 20 sek. nástup, 20 sek. odchod

KADET                         max. 3,5 min   + 20 sek. nástup, 20 sek. odchod

JUNIOR                        max. 4 min      + 20 sek. nástup, 20 sek. odchod

SENIOR                        max. 4,5 min   + 20 sek. nástup, 20 sek. odchod

 

Časový rozvrh: ****            8:00 - 12:00 prezentace

                                               9:00    -     zahájení soutěže

kategorie Děti                 

kategorie Kadetky   

Kategorie Juniorky   

Kategorie Seniorky

                

Poznámka: prostorové zkoušky jsou určeny pouze pro kategorii Děti a to v době od 7:30 do 8:30 hod. Soutěžící, jež jsou ve starších kat. nemusí být přítomny na zahájení soutěže.

 

Technické zázemí:    podlaha parkety

taneční prostor o velikosti cca  110 m2

nástup možný ze dvou stran viz. plánek

v omezeném množství prostor v šatnách

v prostorách sálu je k dispozici bar s občerstvením

 

Dopravu si hradí soutěžící skupiny!

Po dobu celé soutěže jsou vedoucí skupin plně odpovědní za jednotlivé členy svého souboru a v případě poškození zařízení MSD, či jiných věcí nese odpovědnost za škodu vedoucí skupiny, popř. doprovodné osoby.

                       

                                   součet věku všech soutěžících

* věkový průměr = ---------------------------------------------------

                                     počet soutěžících ve skupině

 

*** při nedostatečném množství přihlášených skupin bude kategorie sloučena s jinou. Minimální množství přihlášených ve věk. kategorii je 5. Pořadatel si vyhrazuje právo na přeřazení přihlášené choreografie do jiné kategorie z důvodu doplnění počtu.

 

**** bližší program vám bude zaslán emailem po uzávěrce přihlášek

 

KAPACITA PŘIHLÁŠEK JE OMEZENÁ!!!

Pro jednodušší zpracování informací Vás prosím, abyste nenechávali přihlášení až na poslední chvíli. Děkuji!!!